Nôl i Newyddion

Agorwyd toiledau hygyrch newydd ym Mharc Gwledig Bryngarw

Agorwyd toiledau hygyrch newydd ym Mharc Gwledig Bryngarw Mae Awen Cultural Trust, yr elusen gofrestredig sy'n gweithredu theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol a Pharc Gwledig Bryngarw ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn gweithio gyda'r gwneuthurwr anabledd blaenllaw, Invacare Cyf, i sicrhau bod ei gyfleusterau ar gael i bawb.

Yn ddiweddar, rhoddodd Invacare gyfundrefn uwchben Robin a thrac nenfwd, yn ogystal â gwely newid uchder sefydlog ar waliau, a osodwyd yn yr ystafell ymolchi newydd a gynlluniwyd yn y ganolfan ymwelwyr ym Mharc Gwledig Bryngarw. Mae’r un cyfleusterau’n cael eu cyflwyno yn Llyfrgell Pencoed.

Bydd yr offer hwn yn caniatáu i ymwelwyr anabl a’r rhai sydd â symudedd cyfyngedig i ddefnyddio’r cyfleusterau, naill ai’n annibynnol neu’n cael eu cynorthwyo gan ofalwr, yn ddiogel a chysur. Mae’r cyfleusterau hyn ar agor i bawb – waeth beth ydych chi’n ymweld â’r parc neu’r llyfrgell.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen:

“Mae angen mwy na 250,000 o bobl ledled y DU i gyfleusterau toiledau hygyrch i’w helpu i fynd allan ac i fwynhau profiadau y mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Rydym wedi gwrando ar rai o’n defnyddwyr lleol sy’n wynebu’r heriau hyn a chawsom ein penderfynu i gymryd camau i helpu. Mae gweithio gyda Invacare Cyf wedi bod yn wych – nid yn unig oherwydd eu rhodd hael, ond hefyd eu profiad amhrisiadwy yn yr ardal hon. Mae dros filiwn o bobl yn ymweld â’n lleoliadau bob mis, ac rydym wedi ymrwymo i wneud y newidiadau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar eu bywydau. Byddwn yn parhau i fuddsoddi i wella hygyrchedd a chynnig mwy o gyfleoedd i bobl ag anableddau. ”

Meddai Mark Prosser, Rheolwr Gyfarwyddwr Invacare Cyf:

“Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen i helpu i gefnogi eu menter cyfleusterau hygyrch. Fel cwmni sydd â hen enw da am ddarparu atebion i’r rhai sy’n byw gydag anableddau, rydym yn ymwybodol iawn o’r effaith gadarnhaol y gall yr offer cywir ei chael. Mae cyflwyno technoleg gynorthwyol megis hylifon uwchben a thablau newidiol yn golygu y gall pobl anabl yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr gael cyfleusterau ystafell ymolchi hygyrch, cyfforddus a phreifat. ”

Yn y llun: Lisa Cook o Invacare Cyf a Phrif Weithredwr Awen, Richard Hughes

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Toni Cosson ar 01656 725155 neu e-bostiwch toni.cosson@awen-wales.com.