Nôl I Awen
aaa

Conservation & Biodiversity


Bryngarw is sensitively managed and maintained to enhance the park’s natural environment in order to protect this hugely valuable resource and maximise its benefit for wildlife. The conservation of the park’s natural habitats and biodiversity is a fundamental requirement of the management of Bryngarw and there are a number of key areas which are of particular importance:

Wildflower Meadows

Bryngarw has approximately six acres of native wildflower meadows to the west of the park. The UK has lost over 97% of its native wildflower meadows since World War II, so here at Bryngarw we are particularly proud and protective of the meadows we have.


 

Mixed Woodlands

With approximately 80 acres of mixed woodlands, comprise of a range of mature native trees. Many of these trees are hundreds of years old and of huge importance to wildlife. The woodlands are sensitively managed to strike a balance between the needs of park visitors and wildlife. The UK has almost half of the world’s bluebell population, so displays like the ones seen at Bryngarw in spring are world class.


 

River Garw

Previously known as the black river, the River Garw was once heavily polluted by the collieries further up the valley. However, it is now a thriving eco-system home to a diverse range of wildlife with everything from a range of invertebrates living on the rocky riverbed through to the larger mammals such as otter. It is also a marvellous place to watch birds such as kingfisher, dipper, grey heron and grey wagtail. At night daubenton’s bats can be seen hunting just above the river surface.


 

Ponds, Lake and Wetlands

The park has a number of water features including wildlife ponds in the oriental garden, ornamental lake and the ecologically important wet woodland. All of these features are important for wildlife which depends upon them. This includes amphibians such as common toad, frog, palmate and smooth newts. The lake supports a range of wild fowl and a healthy population of fish including rudd, roach and tench. Kingfisher can often be seen in the early morning in summer, diving from over-hanging branches in its hunt for small fish.


 

Conservation Management Works

The rangers are assisted in the conservation of the parks habitats and biodiversity by members of the local community via the park’s annual volunteer programme.

BECOME A VOLUNTEER

THE RANGERS


KEITH

Operations Manager for Natural Heritage

Mae Keith wedi gweithio ym Mryngarw fel Parcmon ers y 1980au hwyr, a fel rheolwr cefn gwlad ers mwy na 30 o flynyddoedd. Roedd ei swyddi blaenorol yn cynnwys gweithio i'r Royal society for the protection of birds [Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar], Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sussex a Pharc Cenedlaethol Dartmoor. Ei arbenigedd yw adar coetir, yn arbennig cnocellod y coed, a mae wedi teithio'n eang ledled Ewrop i chwilio am rywogaethau eraill o gnocellod y coed. Mae'n gwirfoddoli i'r RSPB.

DAN

Development Manager for Natural Heritage

Fe wnaeth Dan ymuno â Bryngarw yn 2007, wedi gweithio'n flaenorol ym Mharciau Gwledig Cosmeston Lakes a Porthkerry. Yn ymarferydd awyddus o fyw yn y gwyllt, mae Dan hefyd yn ddyfarnwr y wobr Baner Werdd ac yn ecolegydd trwyddedig ym maes ystlumod, yn helpu i gadw'r rhywogaeth trwy gynnal arolygon a chynllunio mesurau lliniaru i wella cynefin ar gyfer ystlumod yn ystod gwaith adeiladu a gwaith datblygu arall ledled Cymru.

BETH

Education & Development Assistant

Mae Beth yn Barcmon tymhorol; yn ymuno â'r tîm Parcmyn yn gyntaf yn 2014. Ers cwblhau gradd mewn Bioleg Bywyd Gwyllt, mae wedi gweithio a gwirfoddoli i nifer o sefydliadau cadwraeth yn cynnwys Ymddiriedolaeth Natur Gwent, Tîm Ymchwil Ecoleg Abertawe ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Yn meddu ar angerdd am y byd naturiol a theithio, mae Beth wedi bod ar deithiau cysylltiedig â chadwraeth i Affrica a De America ac, yn ei hamser hamdden, mae'n artist amatir ym maes natur.