CYSYLLTWCH


 

Yn gartref i’r Tŷ Bryngarw sydd newydd ei adnewyddu, mae gan y parc fwy na 100 erw o barcdir hardd i’w chwilota gan gynnwys man picnicio perffaith ei wedd ar y lawntiau o flaen y tŷ.

Mae ei goetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol a llennyrch neilltuedig yn golygu ei fod yn sefyllfa berffaith i chwilotwyr, hen ac ifanc, fwynhau diwrnod allan yn yr awyr agored. 

Parc Gwledig Bryngarw

Brynmenyn, Pen-y-bont De Cymru,

CF32 8UU

T: 01656 725155