Nôl I Awen
aaa

+

BRYNGARW COUNTRY PARK

Discover the rich mosaic of habitats which makes Bryngarw Country Park
a wonderful unspoilt sanctuary for both people and wildlife alike.
With over 100 acres of native woodland, sweeping meadows,
formal gardens and the clear gushing waters of the River Garw,
it's the perfect place to relax and explore the beautiful local countryside.

+

BRYNGARW HOUSE

Bryngarw House is a stunning Grade II listed building
set in the heart of the picturesque Bryngarw Country Park.
Combining country house character with modern elegance,
this beautiful venue is managed by our partners, Five Star Chef
& offers the perfect setting for weddings, civil ceremonies & functions.

Visit their website to book your private appointment

+

Wooden Reindeer Trail

Santa has lost his reindeer in Bryngarw - can you help find them? Collect your map from the visitor centre, along with your bag of reindeer food and then head out onto the trail to find the lost reindeer. Collect a sticker for each reindeer before heading back to write/post a letter to Santa!

Click here for more information

CYFLEUSTERAU


Os ydych chi’n chwilio am fan tawel i fwynhau heddwch a llonydd y cefn gwlad, neu am ddiwrnod o hwyl ac antur gyda’r teulu, mae gennym ardal sy’n addas i chi. O fewn 113 erw Bryngarw, byddwch chi’n canfod popeth o ardaloedd chwarae i blant, gerddi ffurfiol a choed ecsotig i lennyrch neilltuedig, coetiroedd gwyllt, afonydd sy’n rhuthro a dolydd â blodau gwyllt ysgubol. Lleolir ein prif floc toiledau ychydig y tu allan i’r ganolfan ymwelwyr, a mae toiled ar gyfer pobl anabl a chyfleuster ar gyfer newid baban ar gael ar y tu mewn. Mae arlwyo ar gael yn Ystafell ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau bach.


 

Llogi Ystafell y Ganolfan Ymwelwyr

Mae’r ystafell aml-bwrpas hon ar gael i’w llogi fel gofod cynhadledd/cyfarfod/arddangosfa fach, heblaw am ar gyfer partïon bach i blant a chawodydd baban. Mae arlwyo ar gael yn Ystafell ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau bach.

Costau Llogi

Diwrnod llawn: £80 Hanner diwrnod: £40 Bob awr: £20 I gael rhagor o wybodaeth, neu i archebu, cysyllwch â’r Parcmyn ar:

01656 725155

Screen Shot 2016-09-08 at 11.16.47 cedars