NEWYDDION+


Notice: Undefined index: Uncategorized in /var/www/vhosts/awen-wales.com/httpdocs/public/wp-content/themes/awen/content-post.php on line 11

Notice: Undefined index: Uncategorized in /var/www/vhosts/awen-wales.com/httpdocs/public/wp-content/themes/awen/content-post.php on line 12

Agorwyd toiledau hygyrch newydd ym Mharc Gwledig Bryngarw

Yn ddiweddar, rhoddodd Invacare gyfundrefn uwchben Robin a thrac nenfwd, yn ogystal â gwely newid uchder sefydlog ar waliau, a osodwyd yn yr ystafell ymolchi newydd a gynlluniwyd yn y ganolfan ymwelwyr ym Mharc Gwledig Bryngarw. Mae’r un cyfleusterau’n cael eu cyflwyno yn Llyfrgell Pencoed. Bydd yr offer hwn yn caniatáu i ymwelwyr anabl a’r […]

Darllen Rhagor

Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Gweldig Bryngarw yn mynychu derbynfa Bagiau Tesco o Help yn San Steffan

Mae’r cynllun ariannu wedi darparu mwy na £ 52 miliwn i dros 16,000 o brosiectau cymunedol lleol ers ei lansio yn 2015, gyda’r holl grwpiau a ddewiswyd gan gwsmeriaid yn pleidleisio yn eu siopau lleol Tesco. Trwy Bags o Help, arian a godir trwy werthu bagiau siopa i ariannu prosiectau lleol gyda grantiau yn amrywio […]

Darllen Rhagor

Mae Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

Mae parciau 201 a mannau gwyrdd sy’n cofnodi, gan gynnwys prifysgolion, mynwentydd, coetiroedd a rhandiroedd ledled Cymru wedi bodloni’r safonau uchel sydd eu hangen i dderbyn Gwobrau’r Faner Werdd a Gwobr Gymunedol Baner Werdd. Bydd y faner yn hedfan yn uchel ym Mharc Gwledig Bryngarw, am y drydedd flwyddyn yn olynol, i gydnabod ei gyfleusterau […]

Darllen Rhagor

Mae Parc Gwledig Bryngarw yn cymryd rhan mewn theatr awyr agored yr haf hwn

Mae’r tymor yn dechrau gyda chynhyrchiad Immersion Theatr Peter Pan am 5.30pm ddydd Mercher 25 Gorffennaf. Mae costumer llygad, cerddoriaeth dillad a chymeriadau mwy na bywyd, gan gynnwys y plant Darling, y bechgyn a gollwyd, y Tinkerbell, y Smee hilarious, a’r Capten Hook enwog, yn addo i ddal y dychymyg o blant ifanc a hwyliog […]

Darllen Rhagor

Mae rhywbeth wyau yn digwydd ym Mryngarw y Pasg hwn!

Bydd perfformwyr stryd dwyieithog wyau o La La La Productions wrth law i arwain y sesiynau a gwarantu llawer o hwyl ar hyd y ffordd. Gall plant hefyd gymryd rhan mewn detholiad o weithgareddau crefft dan arweiniad y Ceidwadwyr yn y ganolfan ymwelwyr, gan wneud conon thema’r Pasg i gasglu eu wyau. Mae tocynnau ar […]

Darllen Rhagor

Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Bryngarw Bagiau £ 1000 o Gynllun Grant Cymunedol Tesco

Mae Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Bryngarw wrth ei fodd yn cyhoeddi ei bod wedi bagio £ 1000 o gynllun grantiau cymunedol Cymuned Bagiau Cymorth. Bydd yr arian yn talu am hyfforddiant gwirfoddolwyr yn y sgil wledig o ffens casglu, a fydd yn cwblhau gwelliannau i ardal berllan y parc, ac offer ar gyfer achlysur brysio afal […]

Darllen Rhagor