Nôl I Awen
aaa

+

BRYNGARW COUNTRY PARK

Discover the rich mosaic of habitats which makes Bryngarw Country Park
a wonderful unspoilt sanctuary for both people and wildlife alike.
With over 100 acres of native woodland, sweeping meadows,
formal gardens and the clear gushing waters of the River Garw,
it's the perfect place to relax and explore the beautiful local countryside.

+

BRYNGARW HOUSE

Bryngarw House is a stunning Grade II listed building
set in the heart of the picturesque Bryngarw Country Park.
Combining country house character with modern elegance,
this beautiful venue is managed by our partners, Five Star Chef
& offers the perfect setting for weddings, civil ceremonies & functions.

Visit their website to book your private appointment

+

Wooden Reindeer Trail

Santa has lost his reindeer in Bryngarw - can you help find them? Collect your map from the visitor centre, along with your bag of reindeer food and then head out onto the trail to find the lost reindeer. Collect a sticker for each reindeer before heading back to write/post a letter to Santa!

Click here for more information

Eich ymweliadEich ymweliad


Amseroedd Agor

ERDF1af Ebrill – 30fed Medi 

10am – 5.30pm

1af Hydrfe – 31ain Mawrth 

10am – 4.30pm

 


 

Parcio ceir

Lleolir peiriant talu ac arddangos yn y prif faes parcio gyda manylion ynghylch taliadau cyfredol. Mae tocynnau tymor ar gyfer parcio ceir ar gael yn swyddfa’r parcmyn o fewn y ganolfan ymwelwyr.


 

Toiledau

Mae toiledau cyhoeddus ar gael nesaf at y ganolfan ymwelwyr. Mae cyfleusterau anabl a newid babanod ar gael y tu mewn i’r ganolfan ymwelwyr


 

Mynediad i’r anabl

Mae mannau parcio penodedig yn y prif faes parcio. Mae ramp o’r maes parcio i’r ffordd a llwybrau i fyny i faes chwarae’r plant, ble byddwch chi’n gweld cylchfan sy’n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn. Mae gan yr ardd goetir lwybr ar gyfer y rhai hynny â symudedd cyfyng a mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn. Fodd bynnag, dylech chi fod yn ymwybodol efallai na fydd rhai ardaloedd o Barc Gwledig Bryngarw yn hygyrch oherwydd ei dir naturiol.


 

Sut mae dod o hyd inni

Mae Parc Gwledig Bryngarw yn bum munud yn unig i ffwrdd o Gyffordd 36 traffordd yr M4. Cod Post: CF32 8UU

Mewn car

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 36 a dilyn yr arwyddion am Frynmenyn. Dilynwch yr arwyddion brown a gwyn am Barc Gwledig Bryngarw.

Ar y bws

Cysylltwch â Llinell Deithio First Cymru i’ch helpu i gynllunio’ch llwybr ar 0871 200 2233. Mae Parc Gwledig Bryngarw yn 10 munud o dro o’r safle bws agosach.

Ar y trên

Mae gorsaf Reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr oddeutu pedair milltir i ffwrdd. Mae gorsaf Reilffordd Tondu oddeutu un filltir i ffwrdd. Cysylltwch ag Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol i’ch helpu i gynllunio’ch llwybr ar 0845 784 950.


 

Cŵn

Mae croesi i gŵn am Mryngarw. Er mwynhad ein holl ymwelwyr, cadwch eich ci ar dennyn. Codwch sbwriel ar ôl eich ci; mae biniau ar gael yn ardaloedd prysuraf y parc.