Ysgolion a Grwpiau +

 

Ym Mryngarw, credwn ni fod chwilota’r awyr agored mawr a dysgu am yr amgylchedd naturiol lleol yn rhan sylfaenol o addysg plentyn. Mae’r Parcmyn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau addysgol amgylcheddol ymarferol a gynllunir i ganiatáu i blant chwilota a darganfod y byd naturiol o’u cwmpas!


BETH SYDD AR GAEL?

Mae sesiynau dwy awr a arweinir gan barcmon ar gael ar ddydd Llun, Mawrth a Mercher rhwng 10am-12pm. Cerwch allan, cael hwyl a chwilota gyda:

TEITHIAU CERDDED NATUR

Darganfyddwch sut mae hedyn bychan yn troi’n goeden anferth a lle mae anifeiliaid wrth eu bodd yn byw… Os yw’n golygu crwydro trwy goetir tywyll dwfn, dolydd llawn blodau neu i lawr y llwybrau lleidiog troellog ar hyd yr afon, ewch am dro ar yr ochr wyllt gyda Pharcmon a dysgu pethau syfrdanol!

Bryngarw-Country-Park-620

 

 

HELA MINI-FWYSTFIL

Paratowch i gael eich dwylo’n frwnt wrth ichi chwilota’r byd lleidiog tywyll mae mini-fwystfilod wrth eu bodd i’w alw eu cartref! Yn ein gardd natur swynol, ymunwch â’r Parcmon ar helfa am bryfed annifyr – o abwyd a malwod duon i filtroediaid a chwilod – pa fifi-fwystfil fydd eich ffefryn chi?

TROCHI MEWN PWLL

Mae’r pyllau ym Mryngarw yn llawn bywyd. Gyda rhwydi a hambyrddau, ymunwch â’r Parcmon i ddarganfod y creaduriaid rhyfedd a rhyfeddol sy’n llercian o dan y wyneb!

ADEILADU CYSGODFA

Allech chi wneud cuddfan gadarn trwy ddefnyddio canghennau a dail yn unig? Ymunwch â’r Parcmyn i ddarganfod beth sy’n gwneud cysgodfa oroesi dda ac ewch ati i adeiladu’ch creadigaeth glyd eich hunan!


PRISIAU

Taith Gerdded Natur, Helfa Mini-fwystfil, Trochi mewn Pwll: Dewiswch DDAU o’r gweithgareddau hyn mewn unrhyw gyfuniad! £3 y plentyn Adeiladu Cysgodfa £4 y plentyn *Oherwydd natur y gweithgaredd hwn, mae capasiti cyfyng i bob sesiwn. Cysylltwch â’r Parcmyn i drafod hyn.


 CYSYLLTU

Cysylltwch â’r Parcmyn i drafod manylion ac argaeledd gweithgareddau ac i archebu. Swyddfa’r Parcmyn: 01656 725155


LLOGI YSTAFELL Y GANOLFAN YMWELWYR

Mae’r ystafell aml-bwrpas hon ar gael i’w llogi fel gofod cynhadledd/cyfarfod/arddangosfa fach, heblaw am ar gyfer partïon bach i blant a chawodydd baban. COSTAU LLOGI Diwrnod llawn: £80 Hanner diwrnod: £40 Bob awr: £20


CYFLEUSTERAU

Lleolir ein prif floc toiledau ychydig y tu allan i’r ganolfan ymwelwyr, a mae toiled ar gyfer pobl anabl a chyfleuster ar gyfer newid baban ar gael ar y tu mewn. Mae arlwyo ar gael yn Ystafell ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau bach. I gael rhagor o wybodaeth, neu i archebu, cysyllwch â’r Parcmyn ar 01656 725155Ym Mryngarw, credwn ni fod chwilota’r awyr agored mawr a dysgu am yr amgylchedd naturiol lleol yn rhan sylfaenol o addysg plentyn. Mae’r Parcmyn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau addysgol amgylcheddol ymarferol a gynllunir i ganiatáu i blant chwilota a darganfod y byd naturiol o’u cwmpas!


BETH SYDD AR GAEL?

Mae sesiynau dwy awr a arweinir gan barcmon ar gael ar ddydd Llun, Mawrth a Mercher rhwng 10am-12pm. Cerwch allan, cael hwyl a chwilota gyda:

TEITHIAU CERDDED NATUR

Darganfyddwch sut mae hedyn bychan yn troi’n goeden anferth a lle mae anifeiliaid wrth eu bodd yn byw… Os yw’n golygu crwydro trwy goetir tywyll dwfn, dolydd llawn blodau neu i lawr y llwybrau lleidiog troellog ar hyd yr afon, ewch am dro ar yr ochr wyllt gyda Pharcmon a dysgu pethau syfrdanol!

HELA MINI-FWYSTFIL

Paratowch i gael eich dwylo’n frwnt wrth ichi chwilota’r byd lleidiog tywyll mae mini-fwystfilod wrth eu bodd i’w alw eu cartref! Yn ein gardd natur swynol, ymunwch â’r Parcmon ar helfa am bryfed annifyr – o abwyd a malwod duon i filtroediaid a chwilod – pa fifi-fwystfil fydd eich ffefryn chi?

TROCHI MEWN PWLL

Mae’r pyllau ym Mryngarw yn llawn bywyd. Gyda rhwydi a hambyrddau, ymunwch â’r Parcmon i ddarganfod y creaduriaid rhyfedd a rhyfeddol sy’n llercian o dan y wyneb!

ADEILADU CYSGODFA

Allech chi wneud cuddfan gadarn trwy ddefnyddio canghennau a dail yn unig? Ymunwch â’r Parcmyn i ddarganfod beth sy’n gwneud cysgodfa oroesi dda ac ewch ati i adeiladu’ch creadigaeth glyd eich hunan!


PRISIAU

Taith Gerdded Natur, Helfa Mini-fwystfil, Trochi mewn Pwll: Dewiswch DDAU o’r gweithgareddau hyn mewn unrhyw gyfuniad! £3 y plentyn Adeiladu Cysgodfa £4 y plentyn *Oherwydd natur y gweithgaredd hwn, mae capasiti cyfyng i bob sesiwn. Cysylltwch â’r Parcmyn i drafod hyn.


 CYSYLLTU

Cysylltwch â’r Parcmyn i drafod manylion ac argaeledd gweithgareddau ac i archebu. Swyddfa’r Parcmyn: 01656 725155


LLOGI YSTAFELL Y GANOLFAN YMWELWYR

Mae’r ystafell aml-bwrpas hon ar gael i’w llogi fel gofod cynhadledd/cyfarfod/arddangosfa fach, heblaw am ar gyfer partïon bach i blant a chawodydd baban. COSTAU LLOGI Diwrnod llawn: £80 Hanner diwrnod: £40 Bob awr: £20


CYFLEUSTERAU

Lleolir ein prif floc toiledau ychydig y tu allan i’r ganolfan ymwelwyr, a mae toiled ar gyfer pobl anabl a chyfleuster ar gyfer newid baban ar gael ar y tu mewn. Mae arlwyo ar gael yn Ystafell ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau bach. I gael rhagor o wybodaeth, neu i archebu, cysyllwch â’r Parcmyn ar 01656 725155