Dewch yn Wirfoddolwr +

YMUNWCH Â SGILIAU NEWYDD A DYSGU

Sefydlwyd y rhaglen wirfoddoli yn 2005 ac mae wedi mynd o nerth i nerth; gydag aelodau o’r gymuned leol yn rhoi eu hamser a’u hymdrechion i gefnogi cadw amgylchedd naturiol y parc. Mae’r gwirfoddolwyr yn cyfarfod un dydd Sadwrn bob mis o 10am – 2pm, a all fod yn werth chweil ac mae’n ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd, cadw’n heini a chymdeithasu tra’n cynorthwyo’r amgylchedd ar yr un pryd.

 

A WNEUD PASSION AR GYFER CADWRAETH?

Mae prosiectau diweddar a wneir gan wirfoddolwyr yn cynnwys rheoli’r ardd coetir, adfer y cynefin naturiol ym mhorfa’r rhos a datblygu gardd natur addysgol. Felly, os oes gennych chi angerdd am gadwraeth a’r awyr agored gwych ac os hoffech chi ddysgu mwy am ddod yn wirfoddolwr, ffoniwch y parc ar 01656 725155 neu e-bostiwch: bryngarw.park@awen-wales.com neu e-bostiwch: bryngarw.park@awen-wales.com

 

600729_835522766556694_3995002673274329578_n

10553571_571163172992656_7802335104018197373_n12513818_804945052947799_2327507131678319044_o

GWYLIAU RHAGLEN GYFARFODYDD