Gyda dros 100 erw o ddolydd, gerddi a choetiroedd aeddfed, mae Parc Gwledig Bryngarw yn lle hudolus i ymweld ag ef. Gallwch fwynhau鈥檙 tawelwch yng nghanol blodau鈥檙 Ardd Ddwyreiniol; cerdded drwy goedwigoedd 芒鈥檜 carpedi o glychau’r gog; crwydro ar hyd glannau Afon Garw yn chwilio am Fronwen y d诺r a glas y dorlan; a gwylio’r plant yn mwynhau’r maes chwarae gyda鈥檙 sleid 芒鈥檌 d诺r enwog.

 

O lwybrau beicio a phyllau chwilota i deithiau darganfod a digwyddiadau adrodd straeon, mae rhywbeth i’w wneud yma drwy gydol y flwyddyn. Os ydych chi awydd ychydig o fwyd, mae gennym gaffi ardderchog – ond mae dewisiadau eraill hefyd: gallech logi barbeciw a choginio eich gwledd eich hun neu fwynhau picnic mewn d么l o flodau gwyllt. Ar ddiwrnodau glawiog, ewch i’r ganolfan ymwelwyr i fwynhau’r arddangosfeydd digidol rhyngweithiol am y parc, y gornel lesiant dawel a mwy.

 

Mae gan Fryngarw hanes diddorol: adeiladwyd y t欧 godidog ar ddechrau’r 1800au ac mae’r yst芒d ei hun yn ymestyn yn 么l ymhellach eto. Agorwyd Bryngarw yn barc gwledig swyddogol ar gyfer y cyhoedd ym mis Mai 1986, ac mae wedi ennill llawer o anrhydeddau ers hynny, gan gynnwys ennill statws Gwobr y Faner Werdd ac achrediad Treftadaeth Werdd, ac mae鈥檔 cael ei gydnabod yn un o’r mannau gwyrdd gorau yn y DU.

Teuluoedd

Beth bynnag yw oedran eich plant, mae digon iddynt ei fwynhau ym Mryngarw. Gallwch eu gadael yn rhydd ar ein maes chwarae llawn antur gyda’i sleid a鈥檌 d诺r enwog a’i ardal chwarae naturiol, sy’n wych ar gyfer adeiladu cuddfan. I gael hwyl dan do, ewch i’n canolfan ymwelwyr newydd lle gallant fwynhau’r man darganfod gyda’i gwtsh helyg canolog lle cynhelir sesiynau adrodd straeon.

Darllen mwy
Hafan
Hafan

Natur

Nid atyniad gwych i ymwelwyr yn unig yw Bryngarw; mae hefyd yn adnodd naturiol hynod bwysig sy’n cael ei reoli’n sensitif er mwyn diogelu a hyrwyddo ei fioamrywiaeth. Mae鈥檙 parcmyn yn cael eu cynorthwyo yng ngwaith cadwraeth cynefinoedd y parc gan ein t卯m ymroddedig o wirfoddolwyr, ac yng ngwaith cynnal a chadw gan hyfforddeion B-Leaf.

Darllen mwy

Ar gyfer Ysgolion a Grwpiau

Mae profiad uniongyrchol o fyd natur yn rhan hanfodol o addysg plentyn. Ym Mryngarw rydym wedi treulio blynyddoedd lawer yn darparu profiadau dysgu cyffrous sy’n seiliedig ar natur ar gyfer part茂on ysgol, felly rydym yn gwybod sut i sicrhau bod plant yn manteisio i鈥檙 eithaf ar eu hymweliad yma.
Mae gennym hefyd ganolfan addysg newydd, Y Nyth.

Darllen mwy
Hafan
Hafan

Dod o hyd i ni

Mae Bryngarw wedi鈥檌 leoli pum munud o groesffordd 36 yr M4, cod post CF32 8UU. Mae鈥檙 safle bws agofaf o fewn 10 munud o gerdded. Mae gorsaf drenau Tondu tua milltir i ffwrdd. Mae parcio ceir yn costio 拢3.50 y diwrnod, rydym yn derbyn ariad parod neu daliad cerdyn. Mae鈥檙 incwm yn cael ei hail-fuddsoddi mewn cynnal a chadw鈥檙 parc.

Darllen mwy

Cyfleusterau

P’un a ydych chi’n cynllunio taith gerdded hamddenol yn y prynhawn neu ymweliad hirach ar gyfer ymarfer corff, ymlacio neu i ddiddanu’r plant, mae gan Fryngarw bopeth sydd ei angen i wneud eich ymweliad 芒 ni yn un pleserus.

Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys:

Parcio i’r anabl

Canolfan addysg (ar gael i’w llogi)

Toiledau

Toiled hygyrch

Cyfleuster newid babanod

Ardal bicnic

Barbeciws ar gael i’w llogi

Mannau chwarae i blant

 

Darllen mwy
Hafan

Blogiau Diweddaraf

Pobl ifanc yn eu harddegau yn mwynhau rhyfeddodau serol y bydysawd ym Mharc Gwledig Bryngarw

Mwynhaodd gr诺p ieuenctid o ddarpar seryddwyr a phobl sy鈥檔 mwynhau yr awyr agored sy鈥檔 aros yn y Village Lodge ym Mettws noson o syllu ar y s锚r ym Mharc Gwledig Bryngarw ddydd Gwener 4ydd Chwefror, diolch i Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a鈥檙 Bartneriaeth Awyr Agored. Cafodd y digwyddiad, a ariannwyd gan fenter Gaeaf Llawn Lles Llywodraeth …

Read More

Bryngarw鈥檚 Bushcraft Birthdays

Celebrate a birthday with a fun-filled nature-based adventure in the great outdoors! Our new bushcraft birthday parties, run by an experienced Forest School instructor, include Survival, Minibeast, Fairy and Dino themes. Suitable for children aged between 5 and 12 years old, with a minimum of 10 and maximum of 25 children, parties are available to …

Read More

School Groups Welcomed Back to Bryngarw

Calling all teachers! Bryngarw is the perfect location for outdoor education school trips. We have spent many years delivering exciting nature-based learning experiences for different year groups, so we know how to ensure pupils get the most out of their visit here. Our ranger-led sessions include nature walks, minibeast hunting, pond dipping and den building …

Read More

Ein Cefnogwyr

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cael ei gweinyddu gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen mewn partneriaeth 芒 Chyngor Bwrdestref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Diolch i’n arianwyr a’n cefnogwyr.

Hafan