CEIDWAID BRYNGARW +

O dan y tir hwn mae stori’n cysgu…

Ceidwaid Bryngarw yw gwarcheidwaid mytholegol coetiroedd, dolydd, gerddi ac afon y parc. Nhw yw ceidwaid hynafol hanes y tir ond maen nhw wedi syrthio i gysgu. Mae’r stori’n mynd yn ddistaw a mae cysgod yn hofran dros y tir.

I ddod â Bryngarw’n fyw unwaith eto, mae’n rhaid ichi deithio trwy’r gerddi a’r coetir, ar hyd yr afon ac ar draws y dolydd. Gan ddefnyddio’r Talismon Seren arbennig, dewch o hyd i’r Ceidwaid a’u deffro o’r diwedd a gwrando wrth i’w stori gael ei hadrodd unwaith eto…

Mae’r Ceidwaid yn gynllun dehongli cyffrous, unigryw a rhyngweithiol sy’n defnyddio cerfluniaeth, cerddoriaeth a themâu o fytholeg Cymru i ddod â stori bywyd gwyllr a thirlun Bryngarw yn fyw.

Yn unigryw i Barc Gwledig Bryngarw, mae’r Ceidwaid yn ffordd berffaith i deuluoedd ac ymwelwyr o bob oedran ailgysylltu â hudoliaeth y cefn gwlad lleol.


 

I gymryd rhan

Gofynnwch yn Ystafell De Cedars [Cedrwydd] neu Swyddfa’r Parcmyn yn y ganolfan ymwelwyr am eich Talismon Seren hudol a map. Yna cychwynnwch eich cwest trwy fewnosod y Seren yn fflam ganolog cerflun Cylch y Ceidwaid ar flaen y ganolfan ymwelwyr. Mae gan y Seren chwe phwynt rhif. Gallwch chi wrando ar gymaint neu gyn lleied ag a ddewiswch. Cychwynnwch bob tro â Phwynt 1 ar y brig.

Mae’r rhai hynny sy’n deffro pob un o’r Ceidwaid yn dod yn Geidwad y Stori eu hunain ac yn derbyn tystysgrif. Cofiwch ddychwelyd eich Seren ar y diwedd a pheidiwch ag anghofio casglu’ch tystysgrif unwaith eich bod wedi deffro’r holl Geidwaid!

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 Unknown         logo