+

BRYNGARW PARC GWLEDIG

Darganfyddwch y moeseg gyfoethog o gynefinoedd sy'n gwneud Parc Gwledig Bryngarw cysegr anghyffredin gwych ar gyfer pobl a bywyd gwyllt fel ei gilydd. Gyda thros 100 erw o goetir brodorol, dolydd ysgubol, gerddi ffurfiol a dyfroedd glanhau clir yr Afon Garw, Dyma'r lle perffaith i ymlacio ac archwilio'r cefn gwlad hardd leol.

+

TY BRYNGARW

Mae Tŷ Bryngarw yn adeilad rhestredig gradd II syfrdanol wedi'i osod yng nghanol Parc Gwledig Bryngarw. Yn cyfuno cymeriad gwledig gyda cheinder modern, mae'r lleoliad hardd hwn yn cael ei reoli gan ein partneriaid, Five Star Chef ac mae'n cynnig lleoliad perffaith ar gyfer priodasau, seremonïau sifil a swyddogaethau.

Ewch i'w gwefan i archebu'ch apwyntiad preifat

CYFLEUSTERAU


Os ydych chi’n chwilio am fan tawel i fwynhau heddwch a llonydd y cefn gwlad, neu am ddiwrnod o hwyl ac antur gyda’r teulu, mae gennym ardal sy’n addas i chi. O fewn 113 erw Bryngarw, byddwch chi’n canfod popeth o ardaloedd chwarae i blant, gerddi ffurfiol a choed ecsotig i lennyrch neilltuedig, coetiroedd gwyllt, afonydd sy’n rhuthro a dolydd â blodau gwyllt ysgubol.

Lleolir ein prif floc toiledau ychydig y tu allan i’r ganolfan ymwelwyr, a mae toiled ar gyfer pobl anabl a chyfleuster ar gyfer newid baban ar gael ar y tu mewn. Mae arlwyo ar gael yn Ystafell ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau bach.

Maes parcio 
Parcio i’r Anabl
Canolfan Ymwelwyr
Toiledau
Toiled Anabl
Cyfleuster newid babanod
Caffi
Picnic a Barbeciw
Ardal Chwarae Plant


Llogi Ystafell y Ganolfan Ymwelwyr

Mae’r ystafell aml-bwrpas hon ar gael i’w llogi fel gofod cynhadledd/cyfarfod/arddangosfa fach, heblaw am ar gyfer partïon bach i blant a chawodydd baban. Mae arlwyo ar gael yn Ystafell ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau bach.

Costau Llogi

Diwrnod llawn: £80 Hanner diwrnod: £40 Bob awr: £20 I gael rhagor o wybodaeth, neu i archebu, cysyllwch â’r Parcmyn ar: 01656 725155

 


 

 


 

 

Screen Shot 2016-09-08 at 11.16.47

cedars