Cyfleusterau

Cyfleusterau

Y Parc

P’un a ydych chi’n cynllunio taith gerdded hamddenol yn y prynhawn neu ymweliad hirach ar gyfer ymarfer corff, ymlacio neu i ddiddanu’r plant, mae gan Fryngarw bopeth sydd ei angen i wneud eich ymweliad 芒 ni yn un pleserus.

Cyfleusterau
Cyfleusterau

Toiledau

Mae鈥檙 toiledau wedi鈥檜 lleoli ger y ganolfan ymwelwyr yn y prif faes parcio. Mae eu horiau agor yr un 芒鈥檙 parc. Mae hefyd toiled a lle newid gwbl hygyrch yn y ganolfan ymwelwyr hyda hoist a gwely. Yn y lle hwn mae cyfleustrau newid babanod hefyd. Nid oes angen allwedd RADAR ar gyfer mynediad.

Y Caffi

Mae鈥檙 caffi ar agor bob dydd rhwng 10am a 4pm, yn cynnig amryw o frechdanau, paninis, lluniaeth poeth ac oer, byrbrydau, teisenau blasus ac hufen i芒. Rydym ni鈥檔 falch o gynnig profiad arbennig ar gyfer ein cwsmeriaid, gyda bwyd a diod lleol, uchel ei ansawdd.

Mae鈥檙 caffi yn cael ei weinyddu gan Gwmni Masnachu Awen, is-gwmni Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, elusen gofrestredig. Mae鈥檙 elw yn cael ei ail-fuddsoddi i gynnal a chadw Parc Gwledig Bryngarw ar gyfer ei holl ymwelwyr.

Cyfleusterau
Cyfleusterau

Canolfan Ymwelwyr

Dysgwch fwy am flanhigion, hanes a threftadaeth Parc Gwledig Bryngarw gyda鈥檔 dangosiadau rhyngweithiol, gweithgareddau plant a chornel lles yn ein canolfan ymwelwyr, sydd newydd ei ailddatblygu. Ar agor bob dydd, am ddim.

Parcio

Mae鈥檔 costio 拢3.50 y diwrnod i barcio ym Mharc Gwledig Bryngarw. Ryddym ni鈥檔 derbyn taliadau cerdyn ac arian parod. Ar gyfer ymwelwyr cyson, rydym ni鈥檔 argymell tocyn am flwyddyn sydd ar gael yn y caffi. Mae hwn yn costio 拢36 ac yn eich caniat谩u i barcio am ddim am flwyddyn.

Mae Parc Gwledig bryngarw yn cael ei weinyddu gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, elusen gofrestredig, rhif 1166908. Mae鈥檙 elw yn cael ei ail-fuddsoddi i gynnal a chadw Parc Gwledig Bryngarw ar gyfer ei holl ymwelwyr.

Cyfleusterau
Cyfleusterau

Y Nyth

Mae ein canolfan addysg a lles newydd, Y Nyth, ar gael i鈥檞 llogi ar gyfer gweithdai bach, digwyddiadau addysg, cyfarfodydd, digwyddiadau plant a dathliadau teuluol bach. Mae drysau mawr yn agor yr ystafell aml-bwrpas i feranda gyda golwg dros ein coetiroedd gogidog ac afon Garw. Am fwy o wybodaeth, ebostiwch events@awen-wales.com.

T欧 Bryngarw

Mae T欧 Bryngarw yn un o leoliadau priodas mwyaf poblogaidd yn ne Cymru, gan gynnig amryw o becynau seremoni a dathliad ar gyfer anghenion a chyllideb pawb. Mae鈥檙 lleoliad hefyd ar gael ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau a phart茂on. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01656 729009, ewch i www.bryngarwhouse.com neu ebostiwch events@bryngarwweddings.com.

Cyfleusterau