Children looking for bugs at a Bryngarw Birthday Party

Part茂on Pen-blwydd Bryngarw

Ydych chi'n chwilio am fath mwy anturus o barti pen-blwydd?

Beth yw Part茂on Pen-blwydd Bryngarw?

Ym Mharc Gwledig Bryngarw rydym yn cynnig part茂on gwylltgrefft ar y cyd 芒 The Craft Junction. Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau o helfa pryfed i adeiladu ffau a mwy! Ni waeth beth fyddwch yn ei ddewis, bydd y plant yn gallu defnyddio llawer o egni o amgylch ein parc prydferth wrth i鈥檙 rhieni fwynhau awyr iach y parc gwledig.

Beth sydd wedi鈥檌 gynnwys yn y parti?

Byddwch yn defnyddio ein canolfan addysg newydd, Y Nyth, fel eich canolfan cyn cychwyn ar yr antur yr ydych wedi鈥檌 ddewis i ddarganfod llawer o bethau yn y parc cyn dychwelyd am ginio.

Bydd eich parti yn para 2 awr, a fydd yn cynnwys eich gweithgaredd ac amser ar gyfer bwyd.

Mae’r dewisiadau bwyd yn cynnwys pitsa, c诺n poeth, creision, diod ffrwythau a hufen i芒.

Faint mae parti Bryngarw yn ei gostio?

Mae’r gost yn dibynnu ar nifer y gwesteion sydd gennych, dyma ein prisiau sy’n cynnwys gweithgareddau, offer a bwyd ar gyfer pob plentyn:

– 10 o blant = 拢24 y plentyn (拢240)

– 15 o blant = 拢21 y plentyn (拢315)

– 20 o blant = 拢18.50 y plentyn (拢370)

Mae gennym le i hyd at 25 o blant (isafswm o 10) fwynhau ein lle awyr agored.

Sut ydw i鈥檔 archebu?

I holi am y dyddiadau sydd ar gael, anfonwch e-bost i events@awen-wales.com neu ffoniwch 01656 729009.

Rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion dietegol neu faterion hygyrchedd wrth archebu.

Edrychwch ar rai o'r part茂on blaenorol ym Mryngarw...