Nôl I Awen
aaa

+

BRYNGARW COUNTRY PARK

Discover the rich mosaic of habitats which makes Bryngarw Country Park
a wonderful unspoilt sanctuary for both people and wildlife alike.
With over 100 acres of native woodland, sweeping meadows,
formal gardens and the clear gushing waters of the River Garw,
it's the perfect place to relax and explore the beautiful local countryside.

+

BRYNGARW HOUSE

Bryngarw House is a stunning Grade II listed building
set in the heart of the picturesque Bryngarw Country Park.
Combining country house character with modern elegance,
this beautiful venue is managed by our partners, Five Star Chef
& offers the perfect setting for weddings, civil ceremonies & functions.

Visit their website to book your private appointment

Ynglŷn â Pharc Gwledig Bryngarw


Os ydych chi am ymuno â’r trac beicio am reid wrth ochr yr Afon Garw; cymryd rhan mewn gweithgaredd byw yn y gwyllt gyda’n Parcmyn; saethu i lawr un o’n llithrennau yn ardal chwarae’r plant neu ond mynd am dro trwy’r ddôl flodau gwyllt – mae’n wir bod gan Barc Gwledig Bryngarw rywbeth at ddant bawb.

Yn gartref i’r Tŷ Bryngarw sydd newydd ei adnewyddu, mae gan y parc fwy na 100 erw o barcdir hardd i’w chwilota gan gynnwys man picnicio perffaith ei wedd ar y lawntiau o flaen y tŷ. Mae ei goetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol a llennyrch neilltuedig yn golygu ei fod yn sefyllfa berffaith i chwilotwyr, hen ac ifanc, fwynhau diwrnod allan yn yr awyr agored.

Cafodd Bryngarw ei agor yn swyddogol fel parc gwledig ym 1986, ac erbyn hyn mae’n dathlu ei 30fed pen-blwydd ac yn denu mwy na 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Yn ddiweddar mae wedi derbyn Baner Werdd fawreddog gan Cadwch Gymru’n Daclus, yn arddangos ei fod yn diwallu’r safonau gorau oll o ran cadwraeth amgylcheddol a threftadaeth, a’i fod yn cael ei gynnal yn dda ac yn darparu cyfleusterau ardderchog a mynediad diogel.

Edrychwn ni ymlaen at eich gweld chi cyn bo hir!

READ MORE

Blwyddyn ym mywyd parc gwledig


FACEBOOK


NEWYDDION +New accessible toilets opened at Bryngarw Country Park

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Bryngarw Country Park Volunteer Group attend Tesco Bags of Help Westminster Reception

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Bryngarw Country Park achieves prestigious Green Flag Award

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor